Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wood Sp. z o. o.  oraz Unibail Rodamco S.A.S., podmioty działające wspólnie jako administratorzy danych, na potrzeby zarządzania i utrzymywania relacji z ich klientami zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

Jestem również świadomy (-a), iż przysługują mi określone uprawnienia wskazane w Polityce prywatności. Ponadto, potwierdzam, iż moje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej na zasadach określonych poniżej. Pełny tekst mojej zgody pojawia się po naciśnięciu

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że udostępnienie danych jest dobrowolne.

Wyrażenie zgody dotyczy czasu mojego korzystania z Usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, jak również wszelkich danych, które udostępnię lub które zostaną zebrane podczas mojego korzystania z programu lojalnościowego Centrum Handlowego Wroclavia i/lub jakiejkolwiek usługi dostępnej przez aplikację mobilną, włączając w to dane lokalizacyjne,

Ponadto wyrażam zgodę na to, iż:

Niniejszym oświadczam, iż jestem świadomy(-a) swoich praw dostępu do moich danych osobowych, ich uzupełnienia, usunięcia lub przenoszenia, prawa żądania ograniczenia przetwarzania i/lub sprzeciwu wobec przetwarzaniu (włącznie z profilowaniem), jak również prawa wycofania mojej zgody w dowolnym momencie; jestem świadomy(-a), że wycofanie mojej zgody nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego na podstawie mojej uprzedniej zgody. Ponadto, jestem świadomy(-a), że mogę złożyć skargę do organu nadzorującego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że mogę wykonywać swoje prawa poprzez kontakt z wyżej wymienionymi administratorami danych w formie pisemnej, przykładowo poprzez wysłanie maila na adres ksk@expansja.pl. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i zrozumiałem Politykę prywatności, która zawiera dalsze szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych oraz Regulamin przez Wood Sp. z o. o. i Unibail Management S.A.S.

Do góry