Urban Eco

LISTOPAD, 09 2016

Wroclavia w przyjaznym, zielonym otoczeniu

W sercu Wrocławia, nieopodal dworca głównego PKP, trwa budowa nowoczesnego centrum handlowo-usługowo-biurowego Wroclavia.  Inwestor tego unikatowego obiektu – spółka Unibail-Rodamco – kładzie duży nacisk na przestrzeganie zasad poszanowania środowiska naturalnego, dokładając wszelkich starań, aby centrum i jego najbliższe otoczenie zyskały miano przyjaznej, zielonej i ekologicznej przestrzeni.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszańców wrocławskiej dzielnicy Krzyki, w 2015 r. z inicjatywy Unibail-Rodamco został odbudowany znajdujący się w bliskim sąsiedztwie Wroclavii zniszczony miejski skwer przy ul. Wieczystej. W miejscu tym dokonano nasadzeń drzew, krzewów i trawników, zamontowano też ławki i zrekonstruowano  zniszczone chodniki. Dzięki temu mieszkańcy tej części Wrocławia odzyskali zielone miejsce odpoczynku, przeznaczone na spotkania, pikniki rodzinne, a nawet ćwiczenia fizyczne na wolnym powietrzu.

 

W ramach podejmowanych przez Unibail-Rodamco działań proekologicznych na terenach przyległych do wrocławskiego Parku Brochowskiego dokonano nasadzenia ponad 1000 drzew. Tym samym w 2015 r. znacznie zwiększono powierzchnię parku. W jego nowej części zostały zasadzone takie drzewa jak dąb szypułkowy, klon jawor, klon pospolity, lipa  drobnolistna, buk pospolity, grab pospolity, wiąz szypułkowy oraz daglezja zielona. Swoje miejsce znalazło tutaj również 5 soliterów: 3 cypryśniki błotne, dąb czerwony „Aurea” i miłorząb japoński. Wszystkie nowo posadzone drzewa i krzewy objęte są szczególną opieką – są systematycznie podlewane, pielęgnowane i nawożone.

 

Już teraz nasadzenia zrealizowane przez Unibail-Rodamco stały się ważną częścią miejskiego ekosystemu. Stanowią one naturalną barierę dla zanieczyszczeń, filtrują powietrze, a w przyszłości będą także tłumić hałas i dawać przyjemny cień.

 

Każdy etap budowy Wroclavii jest szczegółowo analizowany pod kątem ochrony zieleni, a wszelkie działania odbywają się zgodnie z zaleceniami inwentaryzacji dendrologicznych. Po zakończeniu budowy bezpośrednio przy obiekcie zostanie zrealizowanych kilkadziesiąt nasadzeń obejmujących drzewa formowane o wysokości do 3 m (ze względu na wymogi przeciwpożarowe) oraz drzewa w formie wielopniowej i wysokości 5-6 m, a także nasadzenia krzewów o łącznej powierzchni ok. 2 000 m².

 

Ponadto dzięki prowadzonym w ramach budowy pracom modernizacyjnym wrocławianie i turyści będą korzystać z przebudowanych i wygodnych ulic: Dyrekcyjnej, Suchej, Borowskiej i Joannitów. Ich modernizacja obejmuje poszerzenie, budowę ścieżek rowerowych, nowych chodników oraz pasów zieleni.

 

 

 

Do pobrania

Pełna wersja artykułu w formacie PDF
< Powrót do listy artykułów